ELFVIKS HERRGÅRD - 1775

Öppet Lördagar 10-15 & Söndagar 10-16 ÖVRIG TID GÅR DET BRA ATT BOKA MÖTEN, BRÖLLOP, FEST, MOTTAGNING, KONFERENS, MINNESSTUND mm *** TITTA UNDER FLIKARNA ***

Nedan hittar ni våra villkor och annan generell information gällande våra olika arrangemang. Läs noga igenom texterna som rör din bokning samt villkoren för betalning, avbokning etc. (Gäller från 2018-10-30)
 

 

ELFVIKS HERRGÅRD AB

DEFINITIVT ANTAL Senast 14 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då det ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det antalet som är meddelat då är det som kommer att debiteras (Vid avbokning gäller antal gäster i bekräftelse).

BETALNINGSVILKOR Våra betalningsvillkor är 10 dagar från evenemangsdatum. Om betalningsfristen överskrids har Elfviks Herrgård rätt att debitera dröjsmålsränta med 2 % per påbörjad månad. . Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning omfattande 100 % av beställningens värde (skickas eventuellt ut på mail vid lämnade av DEFINITIVT ANTAL och då vara Elfviks Herrgård tillanda senast 5 dagar innan arrangemang). Beställaren är ansvarig för samtliga kostnader som uppkommer i samband med bokningen, även enskilda tilläggsbeställningar såsom t ex tillkommande tält, Dj och dyl.

SKADEGÖRELSE I händelse av skadegörelse eller liknande i samband med arrangemang på Elfviks Herrgård är beställaren ersättningsskyldig. Detta gäller även om gärningsmannen ej kan utpekas.

FYRVERKERI, TOMTEBLOSS, RÖKMASKIN, ISFACKLOR OCH KONFETTI Fyrverkerier är ej tillåtna beroende på närheten till bondgården och alla djuren. Rökmaskin o tomtebloss är inte tillåtet. Isfacklor fungerar bra. I det fall att brandlarmet utlöses av någon av beställaren eller beställarens inbjudna debiteras beställaren den avgiften, (12.500 kronor + moms). Brandlarmet är oåterkalleligt och kommer då även innebära att brandkåren beordrar en utrymning av lokalerna. Konfetti är tillåtet inomhus mot en extra städavgift på 4.500kr (Dock inte konfetti som färgar). Utomhus vid vigslar mm används konfetti som löses snabbt av vatten.

FORCE MAJEURE Strejk, lockout, eldsvåda, explosion eller strömavbrott, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Elfviks Herrgård ABs kontroll, berättigar Elfviks Herrgård AB till att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Elfviks Herrgård AB åtar sig att utföra tillställningen under rådande förhållanden.

AVBOKNING Avbeställning skall ske skriftligen. 75 % av beställningens omfattning vid avbokning 28-14 dagar före arrangemang. 100 % av beställningens omfattning vid avbokning 14-0 dagar före arrangemang.

Beställaren är ansvarig för samtliga kostnader som uppkommer i samband med avbokningen, även enskilda gjorda tilläggsbeställningar såsom t ex tält, Dj och dyl.

MINSKING AV GÄSTER 4-2 veckor innan ankomst; Minskning av 10 % av gästantalet på offert eller enligt mail utan kostnad. 2 vecka eller mindre: Full debitering.

EXTRA BOKNINGS/-AVBOKNINGSVILKOR lördagar (MAJ-SEPT) och övriga tillfällen när hela Elfviks Herrgård bokas EXKLUSIVT.

Lokalen (Elfviks Herrgård Restaurang & Konferens) anses bokad när eventuell bokningsavgift är Elfviks Herrgård AB tillhanda. Vid avbeställning så tillfaller bokningsavgiften Elfviks Herrgård AB.

Avbeställning skall ske skriftligen.

0 % av beställningens omfattning fram till 12 veckor innan arrangemang (förutom eventuell bokningsavgift/handpenning) 75 % av beställningens omfattning vid avbokning 12-4 veckor före arrangemang. 100 % av beställningens omfattning vid avbokning 4-0 veckor före arrangemang

Beställaren är ansvarig för samtliga kostnader som uppkommer i samband med bokningen, även enskilda gjorda tilläggsbeställningar såsom t ex tält, Dj och dyl.

MINSKING AV GÄSTER 4-2 veckor innan ankomst; Minskning av 10 % av gästantalet på offert eller enligt mail utan kostnad. 2 veckor eller mindre: Full debitering

ÖKNING AV ANTAL GÄSTER Om möjligt för oss 4-0 veckor före arrangemang.

 

Elfviks herrgård | 181 90 LIDINGÖ | Tel +46 8 731 57 20 | www.elfviksgard.se