ELFVIKS HERRGÅRD

Öppet Lördagar 10-15 & Söndagar 10-16 ÖVRIG TID GÅR DET BRA ATT BOKA MÖTEN, BRÖLLOP, FEST, MOTTAGNING, KONFERENS, MINNESSTUND mm *** TITTA UNDER FLIKARNA ***

Nedan hittar ni våra villkor och annan generell information gällande våra olika arrangemang. Läs noga igenom texterna som rör din bokning samt villkoren för betalning, avbokning etc. (Gäller från 2018-10-30)
 

 

DEFINITIVT ANTAL

Senast 7 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då det ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det antalet som är meddelat då är det som kommer att debiteras (Vid avbokning gäller antal gäster i bekräftelse).

 

BETALNINGSVILKOR

Våra betalningsvillkor är 10 dagar från evenemangsdatum. Om betalningsfristen överskrids har Elfviks Herrgård rätt att debitera dröjsmålsränta med 2 % per påbörjad månad. .Vid bekräftelse betalas 15.000kr in för garanti av datumet, ej återbetalningsbart, därefter betalas arrangemanget enligt följande: 90 dagar innan ankomst: 50 % av offerts belopp, resterande av offert betalas in vid anmälan av Definitivt antal gäster: ). Beställaren är ansvarig för samtliga kostnader som uppkommer i samband med bokningen, även enskilda tilläggsbeställningar såsom t ex tillkommande tält, Dj och dyl.

 

SKADEGÖRELSE

I händelse av skadegörelse eller liknande i samband med arrangemang på Elfviks Herrgård är beställaren ersättningsskyldig. Detta gäller även om gärningsmannen ej kan utpekas.

 

FYRVERKERI, TOMTEBLOSS, RÖKMASKIN,  ISFACKLOR OCH KONFETTI

Fyrverkerier är ej tillåtna beroende på närheten till bondgården och alla djuren. Rökmaskin o tomtebloss är inte tillåtet. Isfacklor fungerar bra.  I det fall att brandlarmet utlöses av någon av beställaren eller beställarens inbjudna debiteras beställaren den avgiften, (12.500 kronor + moms). Brandlarmet är oåterkalleligt och kommer då även innebära att brandkåren beordrar en utrymning av lokalerna. Konfetti är tillåtet inomhus mot en extra städavgift på 3500kr ( Dock inte konfetti som färgar). Utomhus vid vigslar mm används konfetti som löses av vatten.   

 

FORCE MAJEURE                                  
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion eller strömavbrott, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Elfviks Herrgård ABs kontroll, berättigar Elfviks Herrgård AB till att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Elfviks Herrgård AB åtar sig att utföra tillställningen under rådande förhållanden.

 

AVBOKNING

Avbeställning skall ske skriftligen.

Eventuell handpenning/förskottsbetalning tillfaller alltid Elfviks Herrgård AB vid eventuell avbokning/ombokning.
75 % av beställningens omfattning vid avbokning 28-14 dagar före  arrangemang . 
100 % av beställningens omfattning vid avbokning 14-0 dagar före  arrangemang .

Beställaren är ansvarig för samtliga kostnader som uppkommer i samband med avbokningen, även enskilda gjorda tilläggsbeställningar såsom t ex tält, Dj och dyl.

MINSKING AV GÄSTER

4-2 veckor innan ankomst; Minskning av 10% av gästantalet utan kostnad.
 2 vecka eller mindre: Full debitering.

Övrigt

Allergier och specialkost som är föranmälda senast 2 veckor före ankomst debiteras ej.

Allergier och specialkost som anmäls senare än 1 vecka innan ankomst, eller på plats, debiteras med 300kr/person exkl. moms.

 

EXTRA BOKNINGS/-AVBOKNINGSVILKOR lördagar (MAJ-SEPT) och övriga tillfällen när hela Elfviks Herrgård bokas EXKLUSIVT.

Lokalen (Elfviks Herrgård Restaurang & Konferens) anses bokad när eventuell bokningsavgift är Elfviks Herrgård AB  tillhanda. Vid avbeställning så tillfaller bokningsavgiften Elfviks Herrgård AB.  

Avbeställning skall ske skriftligen.

0 % av beställningens omfattning fram till 12 veckor innan arrangemang (förutom eventuell handpenning) 
75 % av beställningens omfattning vid avbokning 12-4 veckor före  arrangemang . 
100 % av beställningens omfattning vid avbokning 4-0 veckor före  arrangemang

Beställaren är ansvarig för samtliga kostnader som uppkommer i samband med bokningen, även enskilda gjorda tilläggsbeställningar såsom t ex tält, Dj och dyl.

MINSKING AV GÄSTER

4-2 veckor innan ankomst; Minskning av 10% av gästantalet utan kostnad.
2 veckor eller mindre: Full debitering

ÖKNING AV ANTAL GÄSTER

Om möjligt för oss 4-0 veckor före arrangemang. 

 

Elfviks herrgård | 181 90 LIDINGÖ | Tel +46 8 731 57 20 | www.elfviksgard.se