ELFVIKS HERRGÅRD - 1775

Öppet Lördagar 10-15 & Söndagar 10-16 ÖVRIG TID GÅR DET BRA ATT BOKA MÖTEN, BRÖLLOP, FEST, MOTTAGNING, KONFERENS, MINNESSTUND mm *** TITTA UNDER FLIKARNA ***

1775 lät hovgulddragaren (försåg hovet med guldtråd och guldtofsar till kläderna) Petter Widman uppföra Elfviks Gård. Det var under denna period som hans gode vän och ordensbroder Carl Michael Bellman besökte Elfvik och skrev sången ”Glada Bygd så täckt belägen.


Vid sekelskiftet 1800 fick ägaren Lars Fresk kungligt privilegium för att driva klädesfabrikation. År 1804 blev fabriken den första i Sverige som tog i bruk en ”eld- och luftmaskin”, dvs. ångmaskin – importerad direkt från Leeds i England. För att hjälpa till med monteringen kom ingenjören Samuel Owen till Elfvik, samme Owen som senare skulle bygga Sveriges första ångbåt.

1859 köptes gården av Albert Janse, som blev en banbrytare för 1900-talet. Gården renoverades, jordbruket började bedrivas enligt de modernaste principerna och tomter styckades av för burgna stockholmare, som sökte sommarresidens. En rad patricierhus byggdes, ritade av de ledande arkitekterna.

Under andra världskriget spelade Elfvik Gård en särskild roll. Här knäckte matematikprofessorn Arne Beurling den tyska chifferkoden, vilket gav den svenska försvarsstaben möjlighet att läsa ca 300 000 tyska meddelanden, ovärderligt i Sveriges roll för att hålla sig neutrala.

1946 köptes gården av Lidingö Stad som åter igen renoverade huset 1986. Då beslöt man att huvudbyggnaden skulle utarrenderas som festvåning och värdshus. Sedan dess har festvåningen och konferensanläggningen varit mycket populär och sedan årsskiftet 05/06 har den även öppnats upp för allmänheten i ny regi.


Mitt i vattnets lugna våg. Dina åkrar pryda vägen. 

Med en hög och gulnad råg.

Dina vikar tyst förära. Fångst av gädda, mört och mer.

Överallt i dälden nära. Man de röda smultronen ser.

På en hög och ljusblå bölja. Fladdra seglen bort och fram.

Stundom masterna sig dölja, Stundom hörs en vimplad stam.

Dagens timmar lätt försvinna. Under nöjen, spel och sång,

Där en värd och en värdinna. Ha förbjudit krus och tvång.

Elfviks herrgård | 181 90 LIDINGÖ | Tel +46 8 731 57 20 | www.elfviksgard.se